Rev. 2023-05-18

Styrelsen

Ordförande
Ola Nyman 070-6119631
Vice Ordförande
Ulf Backlund 070-5977166
Kassör
Gösta Karlsson 070-3614019, 0611-17727
Sekreterare
Greger Dahlgren 070-5186512
Ledamöter
Vallentin Samis 070-2554512
Patrik Jonsson 070-2328493
Ulf Hellman 070-3113462
Styrelsesuppleant
Bengt Petterson 073-0400062
Hans Hallberg

Verksamhetsansvariga

Ungdomsansvarig
Hans Hallberg
Stugvärdar Hamrestugan
Gösta Karlsson 070-3614019
Gert Karlsson 070-3614018

Fisketillsyningsmän
Gösta Karlsson
Gert Karlsson
Tobias Bertilsson
Valentin Samis
Ola Nyman
Greger Dahlgren

Tävlingskommité
Ola Nyman
Gösta Karlsson
Gert Karlsson
Karl-Johan Burström
Ulf Backlund
Patrik Jonsson