Styrelsen

Ordförande
Greger Dahlgren 070-5186512
Vice Ordförande
Ola Nyman 070-6119631
Kassör
Gösta Karlsson 070-3614019, 0611-17727
Sekreterare
Herbert Juntikka 0611-15862
Ledamöter
Ulf Backlund, Ola Nyman, Patrik Jonsson, Ulf Hellman
Styrelsesuppleant
Sten Ahlenius

Verksamhetsansvariga

Ungdomsansvarig
Vakant
Stugvärdar Hamrestugan
Gösta Karlsson 070-3614019
Gert Karlsson 070-3614018

Fisketillsyningsmän
Gösta Karlsson
Gert Karlsson
Per Nelin
Patrik Tjärnberg
Sten Alhenius
Ola Nyman

Tävlingskommité
Ola Nyman
Gösta Karlsson
Gert Karlsson
Peter Winqvist
Karl-Johan Burström
Ulf Backlund
Patrik Jonsson