Styrelsen ändringar Fisketillsyningsmän: Per Nelin bort

Styrelsen

Ordförande
Ola Nyman 070-6119631
Vice Ordförande
Ulf Backlund 070-5977166
Kassör
Gösta Karlsson 070-3614019, 0611-17727
Sekreterare
Herbert Juntikka 076-4739789
Ledamöter
Greger Dahlgren 070-5186512
Styrelsesuppleant
Sten Ahlenius

Verksamhetsansvariga

Ungdomsansvarig
Vakant
Stugvärdar Hamrestugan
Gösta Karlsson 070-3614019
Gert Karlsson 070-3614018

Fisketillsyningsmän
Gösta Karlsson
Gert Karlsson
Patrik Tjärnberg
Sten Alhenius
Ola Nyman

Tävlingskommité
Ola Nyman
Gösta Karlsson
Gert Karlsson
Peter Winqvist
Karl-Johan Burström
Ulf Backlund
Patrik Jonsson