Styrelsen

Ordförande
Greger Dahlgren 070-5186512
Vice Ordförande
Ulf Hellman 070-3113462
Kassör
Gösta Karlsson 070-3614019, 0611-17727
Sekreterare
Herbert Juntikka 0611-15862
Ledamöter
Lasse Wallin, Ola Nyman, Patrik Jonsson, Ulf Hellman
Styrelsesuppleant
Karl-Johan Burström

Verksamhetsansvariga

Ungdomsansvarig
Vakant
Stugvärdar Hamrestugan
Gösta Karlsson 070-3614019
Gert Karlsson 070-3614018

Fisketillsyningsmän
Gösta Karlsson
Gert Karlsson
Per Nelin
Patrik Tjärnberg
Sten Alhenius
Ola Nyman
Björn Åhlund

Tävlingskommité
Ola Nyman
Gösta Karlsson
Gert Karlsson
Patrik Könberg
Lars Wallin
Patrik Jonsson